Останато > Декори

 
  • Опис
  • Можности на примена
  • Дизајн
 

Поголема индивидуалност за прозорците, вратите, ролетните и капаците


Декорите овозмужуваат да се истакне бојата на прозорците и вратите – како во внатрешниот така и на надворешниот дел. За таа цел достапни се околу 40 декори со боја на дрво и уникатни декори. Декорите можат да се направат од едната или од двете страни во зависност од индивидуалните барања.

Нашите декор фолии нудат највисок квалитет::

  • Постојаност на временски  услови
  • Отпорни на влијанијата на животната средина
  • Едноставна нега и одржување
  • Висока постојаност на бојата