Останато > Подпрозорски Даски

 
 • Опис
 • Предности
 • Дизајн
 • Можности на примена
 

Разновиден декор – едноставно одржување, долговечност и индивидуалност


Идеално дополнување на сите прозорски системи се нашите подпрозорски даски кои се лесни за одржување. Подпрозорската даска наоѓа примена како во новогрдаба така и во објекти кои подлежат на реновирање.

Подпрозорската даска ги спојува во едно разновидниот декор и лесното одржување, за секој стил на уредување. Со различните димензии од 100 до 650 mm може да се примени во скоро сите ситуации на монтажа.

Карактеристики:

 • Расположиви димензии: 100 mm - 650 mm
 • Ширина: 40 mm
 • Дебелична на површината: 20 mm
 • Макс.должини на монтажа до 3 m
 • Постојаност на температура: -30 °C до +60 °C
 • Одлична изолација
 • Тешко запаливо
 • Површински слој: постојан на огреботини,влијанија од светлина