Прозорци > Synego

 
  • Карактеристики
 

Вредности кои ветуваат!


Длабочина на вградување - 80mm

Број на комори - Рам: 7 комори
Крило: 6 комори

Топлинска изолација - Преклопен дихтунг: Uf bis 1,0 W/m2K
Средишен дихтунг: Uf bis 0,94 W/m2K

Ширина на рамките - 117mm<

Преклоп - Рам: 26mm
Крило: 22mm

Флексибилност - Висока благодарение на системите со преклопен и средишен дихтунг

Јачина на стакло - < 51mm

Површина - РЕХАУ висококвалитетна површина (High Definition Finishing)

Заштита од провала - До класа на отпор RC 3

Звучна изолација - предвидено за Rw.p

Отпорност на дожд - до класа 9А според DIN EN 12207

Пропустливост на воздух - до класа 4 според DIN EN 12207

Отпорност на ветар - до класа C5/B5 според DIN DEN 12210