Врати > Генео

 
  • Опис
  • Предности
  • Можност на примена
  • Дизајн
 

Енергетска ефикасност и дизајн


Влезната врата не е само влезна област – туку и клучна точка за изгледот на куќата. Затоа најдобрата енергетска ефикасност, дизајнот, комфорот и долготрајноста имаат одлучувачка улога при изборот. Токму овие карактеристики благодарение на високотехнолошкиот материјал РАУ –ФИПРО ги има во системот за влезни врати ГЕНЕО.

Посебен впечаток даваат скриените окови кои може да се реализираат ексклузивно само со ГЕНЕО профилите.

Карактеристики:

  • Длабочина на вградување: 86 mm / систем со 6 комори
  • Топлинска изолација  Uf = 0,75 W/m²K
  • Ги исполнува моменталните и идните  EnEV-стандарди
  • РАУ ФИПРО, материјал со влакнесто врзување, IVS (интегриран систем за појачување)
  • Заштита од кражба до класа на отпор 2 без челик при најдобра топлинска изолација
  • Алуминиумски праг според DIN 18024, 18025 и 18040 со висина од 20 mm