Врати

 
  • ГЕНЕО систем за влезни врати - Премиум систем со влакнесто мрежно врзување со длабочина на вградување 86 mm.
  • Брилант-дизајн - ПВЦ систем со длабочина на вградување 70 mm.
  • Исполни за врати & прибор